webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Om oss


Kalendarium Noaks Ark

 

Datum Månad Aktivitet Ort
17-19 feb Kropp & Själ Familj Stockholm
20 feb Fråga doktorn om hiv Stockholm
20-21 feb Grupptheraplayutbildning Stockholm
20 feb Snabbtest hiv - drop in Växjö
20 feb Cafékväll Norrköping
21 feb Cafékväll Örebro
22 feb Snabbtest hiv - drop in Stockholm
22 feb Fikaträff Sundsvall
22 feb Snabbtest hiv - drop in Norrköping
22 feb CV workshop Stockholm
23 feb Torsdagsträff Helsingborg
25 feb Träff för dig som lever med hiv Umeå
27-28 feb Återträff Barnhivskolan sommaren 2016 Stockholm
27 feb Snabbtest hiv - drop in Växjö
27 feb Cafékväll Norrköping
28 feb Cafékväll Örebro
1 & 23 mars Utbildningskvällar för föräldrar Stockholm
1 mars Cosmonova, Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm
1 mars Matlagning Sundsvall
1 mars Snabbtest hiv - drop in Stockholm
1 mars Snabbtest hiv - drop in Norrköping
2 mars Torsdagsträff Helsingborg
6 mars Snabbtest hiv - drop in Växjö
6 mars Cafékväll Norrköping
6 april Torsdagsträff Helsingborg
7 mars Cafékväll Örebro
8 mars Fikaträff Sundsvall
8 mars CV workshop Stockholm
8 mars Snabbtest hiv - drop in Stockholm
9 mars Årsmöte Småland & Halland Växjö
1 & 23 mars Föräldraträffar Stockholm
9 mars Torsdagsträff Helsingborg
13 mars Årsmöte för medlemmar Noaks Ark Stockholm Stockholm
13 mars Cafékväll Norrköping
13 mars Snabbtest hiv - drop in Växjö
14 mars Cafékväll Örebro
15 mars Snabbtest hiv - drop in Stockholm
15 mars Snabbtest hiv - drop in Norrköping
15 mars Filmkväll Sundsvall
16 mars Torsdagsträff Helsingborg
18 mars Träff för dig som lever med hiv Luleå
19 mars Årsmöte Noaks Ark Östergötland & Örebro Norrköping
19 mars Ung&hiv Gruppträff ungdomsgruppen Stockholm
20 mars Snabbtest hiv - drop in Växjö
20 mars Cafékväll Norrköping
21 mars Snabbtest hiv - drop in Linköping
21 mars Cafékväll Örebro
22 mars Snabbtest hiv - drop in Stockholm
22 mars Fikaträff Sundsvall
23 mars Torsdagsträff Helsingborg
27 mars Snabbtest hiv - drop in Växjö
27 mars Cafékväll Norrköping
28 mars Cafékväll Örebro
29 mars Snabbtest hiv - drop in Stockholm
29 mars Träff för dig som lever med hiv Umeå
29 mars Himlabadet Spa Sundsvall
30 mars Torsdagsträff Helsingborg
3 april Snabbtest hiv - drop in Växjö
3 april Cafékväll Norrköping
4 april Cafékväll Örebro
5 april Tutankhamun utställning Stockholm
5 april Fikaträff Sundsvall
5 april Snabbtest hiv - drop in Stockholm
5 april Snabbtest hiv - drop in Norrköping
7-9 april Familjehelg med Barnhivcentrum Stockholm
10 april Cafékväll Norrköping
11 april Cafékväll Örebro
12 april Filmkväll Sundsvall
18 april Cafékväll Örebro
19 april Fikaträff Sundsvall
20 april Torsdagsträff Helsingborg
22 april Träff för dig som lever med hiv Luleå
23 april Ung&hiv Gruppträff ungdomsgruppen Stockholm
24 april Cafékväll Norrköping
25 april Träff för dig som lever med hiv Umeå
25 april Cafékväll Örebro
26 april Matlagning Sundsvall
27 april Torsdagsträff Helsingborg
29 april Må-bra dag för kvinnor Stockholm
2 maj Cafékväll Örebro
3 maj Hallwylska Muséet Stockholm
3 maj Fikaträff Sundsvall
4 maj Torsdagsträff Helsingborg
8 maj Temakväll - Hiv i Stockholm Stockholm
8 maj Cafékväll Norrköping
9 maj Cafékväll Örebro
10 maj Filmträff Sundsvall
11 maj Torsdagsträff Helsingborg
15 maj Cafékväll Norrköping
16 maj Cafékväll Örebro
17 maj Fikaträff Sundsvall
18 maj Torsdagsträff Helsingborg
20 maj Träff för dig som lever med hiv Umeå
22 maj Cafékväll Norrköping
23 maj Cafékväll Örebro
24 maj Matlagning Sundsvall
27 maj Träff för dig som lever med hiv Luleå
29 maj Cafékväll Norrköping
30 maj Cafékväll Örebro
31 maj Fikaträff Sundsvall
1 juni Torsdagsträff Helsingborg
7 juni Sommaravslutning med tårta på vår innergård Stockholm
7 juni Filmträff Sundsvall
14 juni Fikaträff Sundsvall
17 juni Träff för dig som lever med hiv Umeå
21 juni Avslutning - grillkväll Sundsvall

 

2017-02-17



hojdavstand

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org