webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Om oss


Förebyggande behandling mot hiv -  PrEP

PrEP står för Pre-ExpositionsProfylax, det vill säga förebyggande behandling.

Tabletten som förskrivs heter Truvada och är en kombination av två olika antivirala substanser som ofta ingår i behandlingen av personer med hiv. Med denna kombination kan man också hindra att en hivnegativ person får hiv.

Förebyggande behandling mot hiv är ett bra alternativ för personer som har sex med flera partner utan kondom.

Under begränsad tid även för den som lever med någon som har hiv där behandlingen ännu inte gett effekt.

Att ha sex med en person som har behandlad hiv med virusmängd under upptäckbar nivå, innebär ingen överföring av hiv. I så fall är PrEP överflödig.

I princip kan man tänka sig många olika medicinkombinationer som PrEP, men det är bara Truvada som i dagsläget varit föremål för grundliga studier, under snart 10 år.

Truvada används som PrEP i USA och i flera länder i Europa.

Två varianter av PrEP med Truvada finns:
1) En tablett Truvada om dagen under längre tid.
2) Vid behov: 2 tabletter två till 24 timmar före ”planerat” sex och därefter 1 tablett dagligen under två dagar – om det bara blev ett sextillfälle. I annat fall får man fortsätta ta Truvada enligt samma princip: 2 tabletter före sex enligt ovan och en tablett dagligen intill två dagar efter det senaste sextillfället som inneburit risk för överföring av hiv.

Behandlingen med Truvada kan påverka bentätheten i skelettet, den kan också, men mera sällan, påverka njurar. Därför måste man följa upp patienter som tar Truvada åtminstone en gång om året.
Innan en person påbörjar PrEP måste det uteslutas att personen har hiv. Därför är hivtestning avgörande, innan behandling startar.
Risken för att få hiv under pågående PrEP är mycket liten, om man tar medicinen enligt ordination. Men eventuell hivinfektion måste upptäckas så fort som möjligt, eftersom Truvada inte räcker som behandling av en hivinfektion. Därför bör personen testa sig regelbundet, rimligen var tredje månad, under tiden som PrEP tas.
Att sluta använda kondom innebär risk för hiv men också för andra sexuellt överförbara infektioner. Truvada skyddar bara mot hiv.

I Sverige råder det oklarhet hur PrEP ska betalas, därför är Truvada i praktiken svårt att få genom vården. Dels handlar det om priset för själva medicinen, dels om kostnaderna för hivtest och kontroll av eventuella biverkningar (minst en gång om året).
Inom Riksförbundet Noaks Ark ser vi det som bekymmersamt att PrEP ännu inte är tillgängligt för dem som skulle behöva det. Vi ser PrEP som ett ytterligare sätt att förebygga hiv och anser att det borde erbjudas personer med hög risk att få hiv.

Om du funderar på att införskaffa Truvada på egen hand, tänk på att antivirala mediciner måste tas i ordnade former med regelbundna kontroller.

Läs om PrEP
Läs mer om Truvada


 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org