webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Vad kan vi göra för dig?


Hiv- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv


Sedan 2002 håller Karolinska Institutet med kursledare Anna Mia Ekström denna kurs i samarbete med Noaks Ark. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om, och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt sociobiologiskt perspektiv.


Gruppen som går kursen våren 2017

Beskrivning
Kursen (7,5 p) vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om hiv och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt socio-biologiskt perspektiv. Kursen analyserar både individens och samhällets roll i hiv-prevention och behandling och hur det hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och social situation.

Hiv kommer att diskuteras ur olika perspektiv med avstamp i mänskliga rättigheter, filosofi och moral, socioekonomi samt kulturella och biologiska myter. Kursen är även medicinskt orienterande med senaste nytt från forskningsfronten till exempel vad gäller forskningen kring vaccin och bot. Kursens föreläsningar/seminarier hålls i Noaks Arks lokaler centralt i Stockholm en kväll per vecka.

Vad vet du om HIV & AIDS egentligen?
- Hur många har hiv och vilka löper störst risk att smittas?
- Varför har över 30% av den unga befolkningen i Sydafrika hiv?
- I länder där många inte har rent vatten eller tillgång till mässlingsvaccin, hur ska man kunna ge miljoner människor livslång hivbehandling?
- Varför sprider sig hiv fortfarande bland både homo- och heterosexuella i Sverige när vi kan så mycket om hur man skyddar sig?
- Är det verkligen en mänsklig rättighet att få veta hiv status på sin partner före sex?
- Hur fungerar medicinerna?
- Kommer det något hivvaccin?
- När och hur effektivt kan det bli?
- Hur är det att leva med hiv?

Kursens syfte
Kursen syftar till en bredare och djupare förståelse för den globala hiv-epidemins komplexitet, preventions- och behandlingsmöjligheter. Hiv belyses ur olika perspektiv; medicin, socioekonomi, gender, sexualitet och det svenska förhållningssättet ur en global synvinkel.

Vem kan söka?
Alla som är intresserade av att lära sig mer om hiv. Inga särskilda förkunskaper behövs (förutom vanlig gymnasiebehörighet). Kanske arbetar du professionellt med hiv eller global hälsoutveckling, känner någon som är hiv-positiv, själv lever med hiv eller av någon annan orsak kommit att intressera sig för hiv. Oavsett bakgrund så väcker hiv många frågor och kursen vill skapa en bred bas för diskussioner, där kunskap och erfarenheter kan utbytas och diskuteras.


Kursperiod
Våren 2017, mer information om kursen
Våren 2018, mer information om kursen

Undervisningsspråk
Svenska

Plats
Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm

 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org