webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Vad kan vi göra för dig?


Noaks Arks utbildningar om hiv

 

Kunskap om hiv är viktigt för att minska stigmatiseringen och diskriminering av dem som lever med hiv. Vi erbjuder utbildningar, fortbildning och föreläsningar för privatpersoner, de som lever med hiv och för olika yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med hiv.


Målgruppsanpassade utbildningar

 

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Kan du svara på frågor om hiv från din patient eller en anhörig?
Är du uppdaterad med det senaste? Vet du i vilka lägen du bör föreslå ett hivtest? Vilket bemötande förväntar sig en patient som har hiv eller en anhörig?   Läs mer

För dig som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänsten

Behandlingen av hiv idag är fantastisk och innebär att den som har hiv lever lika länge som resten av befolkningen. Antalet patienter och brukare med med hiv som behöver nyttja samhällets äldrevård kommer alltså öka. Har du de kunskaper som krävs för att ge ett bra bemötande?
Läs mer

För dig som arbetar med barn och unga i skolan eller olika fritidsarenor

En hel kursdag med målet att ge dig pedagogiska verktyg samt faktakunskaper som underlättar undervisningen i sex och samlevnadsfrågor. Efter dagen ska du känna dig tryggare att prata om hiv och fått en ökad förståelse för problematiken kring sjukdomen.
Läs mer

För dig som arbetar inom missbruksvården

För dig som arbetar inom missbruksvården finns ett behov av att vara uppdaterad med det senaste om hiv. Det handlar både om bemötande och att kunna ge patienter korrekt information om hiv och andra blodburna sjukdomar och hur de förs vidare.
Läs mer

För dig som arbetar inom kriminalvården

För dig som arbetar inom krinminalvården finns all anledning att hålla dig uppdaterad med det senaste om hiv. Det handlar både om bemötande och kunskap om hur behandlingen idag effektivt bidrar till minskad risk för överföring av hiv. Läs mer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-02

 


 

 

Utbildningskalender

 

 


 

 

 

 

 

 

      

 

 

hojdavstand

 

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org